اشتراک تمامی کتاب های پایه اول ابتدایی - یک ماهه

استاد: فرحناز نجاتی

7750 تومان


خانم فرحناز نجاتی با مدرک تحصیلی لیسانس در رشته آموزش ابتدایی با داشتن 25 سال سابقه کاری بی نظیر در زمینه آموزش و تدریس ، 17 سال سرگروه آموزشی استان فارس و نواحی هم چنین داور درس پژوهی، روش های فعال تدریس، معلم پژوهنده، برگزیده جشنواره های فعال تدریس و طرح ها و برنامه های امور تربیتی، مدرس ارزشیابی توصیفی. عضو بانوان موفق و برتر فارس، دبیر نمونه کشوری، مولف کتاب ها و سیستم های آموزشی با نوشتن 22 مورد مقاله قابل مطرح تمامی دروس پایه اول ابتدایی را با بهترین بیان و نکات مثبت در زمینه تدریس در اختیار شما کاربر

اشتراک تک درس - فارسی اول ابتدایی - یک ماهه

شامل 1 کتاب

15500 تومان

اشتراک تمامی کتاب های پایه اول ابتدایی - یک ماهه

شامل 8 کتاب

19000 تومان

اشتراک تمامی کتاب های پایه اول ابتدایی - سه ماهه

شامل 8 کتاب

49000 تومان

اشتراک تمامی کتاب های پایه اول ابتدایی - شش ماهه

شامل 4 کتاب

98000 تومان
پرداخت اینترنتی

اگر یک کد تخفیف داشته باشید، در کادر زیر وارد شوید