اشتراک تمامی کتاب های پایه ششم ابتدایی - یک ماهه

استاد: جمیله لعل حقانی

7750 تومان


خانم جمیله لعل حقانی دارای 25 سال سابقه بی نظیر در روش تدریس در نواحی مختلف ، درس ریاضی پایه ششم ابتدایی را به بهترین حالت ممکن در روش آموزش برای تمامی کاربران گرامی قابل استفاده قرار داده اند.

اشتراک تک درس - ریاضی پایه ششم ابتدایی - یک ماهه

شامل 1 کتاب

15500 تومان

اشتراک تمامی کتاب های پایه ششم ابتدایی - یک ماهه

شامل 6 کتاب

19000 تومان

اشتراک تمامی کتاب های پایه ششم ابتدایی - سه ماهه

شامل 6 کتاب

57000 تومان

اشتراک تمامی کتاب های پایه ششم ابتدایی - شش ماهه

شامل 5 کتاب

99000 تومان

اشتراک یک ساله ششم ابتدایی

شامل 6 کتاب

180000 تومان
پرداخت اینترنتی

اگر یک کد تخفیف داشته باشید، در کادر زیر وارد شوید