اشتراک تمامی کتاب های پایه هفتم - یک ماهه

استاد: فاطمه آزادی

7750 تومان


خانم کتایون آزادی مدرس برجسته دروس عربی با تبحر و سابقه 25 ساله و فعالیت های شایان در دارالقران فرهنگیان و همچنین سرگروه آموزشی مطرح در آموزش و پرورش دارای مدرک در زمینه رشته های حوزوی و حضور در سازمان تبلیغات اسلامی دروس عربی در مقطع متوسطه اول را با بهترین محتوای آموزشی تدریس و برای شما عزیزان در اختیار قرار داده اند.

اشتراک تک درس - عربی هفتم - یک ماهه

شامل 1 کتاب

15500 تومان

اشتراک تمامی کتاب های پایه هفتم - یک ماهه

شامل 11 کتاب

19000 تومان

اشتراک تمامی کتاب های پایه هفتم - سه ماهه

شامل 11 کتاب

49000 تومان

اشتراک تمامی کتاب های پایه هفتم - شش ماهه

شامل 11 کتاب

98000 تومان
پرداخت اینترنتی

اگر یک کد تخفیف داشته باشید، در کادر زیر وارد شوید