۲۰۰ هزارتایی شدن الفبا

۱۵ مهر ۱۳۹۷

تبریک تبریک!!!

الفبا ۲۰۰ هزارتایی شد!!!

به یاری خداوند و همت گروه الفبا و از همه مهمتر حمایت کاربران، الفبا از مرز ۲۰۰ هزارتایی شدن گذشت .امیدواریم بتوانیم روز به روز کیفیت برنامه را به منظور رضایت شما کاربران گرامی ارتقا دهیم.