طلایی

قیمت : 7750 تومان

فارسی اول ابتدایی

فرحناز نجاتی

توضیحات


خانم فرحناز نجاتی با مدرک تحصیلی لیسانس در رشته آموزش ابتدایی با داشتن 25 سال سابقه کاری بی نظیر در زمینه آموزش و تدریس ، 17 سال سرگروه آموزشی استان فارس و نواحی هم چنین داور درس پژوهی، روش های فعال تدریس، معلم پژوهنده، برگزیده جشنواره های فعال تدریس و طرح ها و برنامه های امور تربیتی، مدرس ارزشیابی توصیفی. عضو بانوان موفق و برتر فارس، دبیر نمونه کشوری، مولف کتاب ها و سیستم های آموزشی با نوشتن 22 مورد مقاله قابل مطرح تمامی دروس پایه اول ابتدایی را با بهترین بیان و نکات مثبت در زمینه تدریس در اختیار شما کاربر

اطلاعات


ارسال کننده: فرحناز نجاتی

شماره تلفن : 989171061954

تعداد صفحات: 128

تعداد آموزش ها: 102

مدت زمان آموزش : 09:04:53

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

کد جزوه: 21775


مشاهده نمونه