طلایی

قیمت : 7750 تومان

تعلیمات اجتماعی هشتم

مژده زحمتکشان

توضیحات


خانم مژده زحمتکشان جبری با داشتن مقام در جشنواره های الگوی تدریس و هم چنین دبیر برجسته در اکثریت مدارس مطرح با بیش از 15 سال سابقه کاری درس تعلیمات اجتماعی در پایه متوسط اول را برای شما عزیزان آموزش و قابل دستیابی قرار داده اند.

اطلاعات


ارسال کننده: مژده زحمتکشان

شماره تلفن : 989173368324

تعداد صفحات: 198

تعداد آموزش ها: 119

مدت زمان آموزش : 10:25:29

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

کد جزوه: 21317


مشاهده نمونه