ارسال پیام به اعضا

۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۰۷:۱۵:۳۹


دقت شود پیامی که در کادر پیام نوشته می شود، پس از ارسال به تمام  اعضای کلاس ارسال ارسال خواهد شد و امکان بازگشت آن وجود ندارد.


پیمایش در مستندات