قیمت : 17000 تومان

هندسه2 پایه یازدهم ریاضی

jaber ameri

توضیحات


مجموعه ی آموزشی کامل هندسه2 پایه ی یازدهم رشته ریاضی

اطلاعات


ارسال کننده: jaber ameri

شماره تلفن : 989166125820

تعداد صفحات: 147

تعداد آموزش ها: 0

مدت زمان آموزش : 00:00:00

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

کد جزوه: 28991


مشاهده نمونه