اشتراک تمامی کتاب های پایه دوم ابتدایی - یک ماهه

استاد: زهرا هاشمی

7750 تومان


خانم زهرا هاشمی با 20 سال سابقه کار آموزشی، با مدرک لیسانس آموزش ابتدایی، سرگروه مناطق، سرگروه استان فارس، داور جشنواره الگوهای برتر تدریس، داور درس پژوهی، معلم نمونه استانی، مدرس دوره های ضمن خدمت، مدرس میانی علوم دوره اول، مدرس استانی و کشوری برای شما کاربران گرامی پایه دوم ابتدایی را تدریس نموده اند.

اشتراک تک درس - قرآن دوم - یک ماهه

شامل 1 کتاب

7750 تومان

اشتراک تمامی کتاب های پایه دوم ابتدایی - یک ماهه

شامل 7 کتاب

9500 تومان

اشتراک تمامی کتاب های پایه دوم ابتدایی - سه ماهه

شامل 7 کتاب

24500 تومان
پرداخت اینترنتی

اگر یک کد تخفیف داشته باشید، در کادر زیر وارد شوید