اشتراک تمامی کتاب های پایه چهارم ابتدایی - یک ماهه

استاد: فاطمه سعیدی

7750 تومان


خانم فاطمه سعیدی مدرس دانشگاه آزاد شیراز با مدرک تحصیلی فوق لیسانس و همچنین فعالیت های بسیار در ضمن خدمت و مدارس ابتدایی دروس پایه چهارم در مقطع ابتدایی را در اختیار شما عزیزان قرار داده اند.

اشتراک تک درس - فارسی چهارم - یک ماهه

شامل 1 کتاب

7750 تومان

اشتراک تمامی کتاب های پایه چهارم ابتدایی - یک ماهه

شامل 7 کتاب

9500 تومان

اشتراک تمامی کتاب های پایه چهارم ابتدایی - سه ماهه

شامل 7 کتاب

24500 تومان

اشتراک ویژه دانش آموزان تیزهوش + مشاور ماهیانه + یک ماهه

این اشتراک ویژه دانش آموزانی هست که می خواهند تیزهوش باشند. شما یک مشاور اختصاصی خود خواهید داشت. این اشتراک ماهیانه خواهد بود.

59000 تومان
پرداخت اینترنتی

اگر یک کد تخفیف داشته باشید، در کادر زیر وارد شوید