اشتراک تمامی کتاب های پایه نهم - یک ماهه

استاد: زینب طالب زاده

7750 تومان


خانم زینب طالب زاده استاد برجسته و نمونه مدارس علوم پزشکی با تسلط کامل به زبان های انگلیسی ، فرانسه و آلمانی دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس ، دروس زبان در مقطع متوسطه اول را به راحتی و قابل درک برای تمامی کاربران تدریس نموده اند.

اشتراک تک درس - انگلیسی پایه نهم - یک ماهه

شامل 1 کتاب

7750 تومان

اشتراک تمامی کتاب های پایه نهم - یک ماهه

شامل 9 کتاب

9500 تومان

اشتراک تمامی کتاب های پایه نهم - سه ماهه

شامل 9 کتاب

24500 تومان
پرداخت اینترنتی

اگر یک کد تخفیف داشته باشید، در کادر زیر وارد شوید