تصاویر برنامه

الفبا را قبل از دانلود ببینید

افزودن متن

افزودن متن به آموزش توسط صفحه کلید دستگاه

استفاده از تخته سفید

نوشتن بر روی تخته سفید در هنگام ضبط

اشتراک جزوات

اشتراک جزوات با دوستان

ساخت آموزش

صفحه ساخت آموزش، افزودن ویدیو، افزودن آزمون

ویرایش آموزش حین و پس از ضبط

ویرایش و برش آموزش حین و پس از ضبط

افزودن اشکال هندسی و تصویر

صفحه افزودن تصاویر و ویرایش تصاویر حین ضبط

صفحه ورود به برنامه

صفحه اصلی ورود به برنامه و وارد کردن شماره موبایل

صفحه اصلی برنامه

صفحه اصلی برنامه الفبا