قیمت : 7750 تومان

فیزیک دهم

سعید دبیری

توضیحات


استاد دانشگاه آزاد مرودشت
مدرس دبیرستان و آموزشگاه

اطلاعات


ارسال کننده: سعید دبیری

شماره تلفن : 989173090173

تعداد صفحات: 24

تعداد آموزش ها: 35

مدت زمان آموزش : 01:26:34

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

کد جزوه: 29240


مشاهده نمونه