فیزیک دهم

سعید دبیری

989173090173

قیمت : 7750 تومان

خرید

توضیحات


استاد دانشگاه آزاد مرودشت
مدرس دبیرستان و آموزشگاه

اطلاعات


تعداد صفحات: 24

تعداد آموزش ها: 35

مدت زمان آموزش : 01:26:34

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

ارسال کننده: سعید دبیری

کد جزوه: 29240