آمار و احتمال پایه ی یازدهم ریاضی

jaber ameri

989166125820

قیمت : 1750 تومان

خرید

توضیحات


مجموعه ی آموزشی کامل آمار و احتمال پایه ی یازدهم ریاضی رشته ی ریاضی

اطلاعات


تعداد صفحات: 172

تعداد آموزش ها: 0

مدت زمان آموزش : 00:00:00

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

ارسال کننده: jaber ameri

کد جزوه: 28992