هندسه2 پایه یازدهم ریاضی

jaber ameri

989166125820

قیمت : 17000 تومان

خرید

توضیحات


مجموعه ی آموزشی کامل هندسه2 پایه ی یازدهم رشته ریاضی

اطلاعات


تعداد صفحات: 147

تعداد آموزش ها: 0

مدت زمان آموزش : 00:00:00

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

ارسال کننده: jaber ameri

کد جزوه: 28991