قیمت : 17000 تومان

هندسه۱

jaber ameri

توضیحات


دبیر دوره ی دوم متوسطه دارای سابقه ۲۸ ساله تدریس

اطلاعات


ارسال کننده: jaber ameri

شماره تلفن : 989166125820

تعداد صفحات: 166

تعداد آموزش ها: 0

مدت زمان آموزش : 00:00:00

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۰۴

کد جزوه: 28918


مشاهده نمونه