قیمت : 5000 تومان

جدول ضرب ذهنی فراشناخت

مجموعه یادگیری فراشناخت www.darsbdars.ir

توضیحات


با متد فراشناخت 20 درصد مطالبی را که 80 درصد افراد نمی دانند یاد می گیرید

اطلاعات


ارسال کننده: مجموعه یادگیری فراشناخت www.darsbdars.ir

شماره تلفن : 989113251574

تعداد صفحات: 10

تعداد آموزش ها: 6

مدت زمان آموزش : 00:21:38

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

کد جزوه: 26692


مشاهده نمونه