جدول ضرب ذهنی فراشناخت

مجموعه یادگیری فراشناخت www.darsbdars.ir

989113251574

قیمت : 5000 تومان

خرید

توضیحات


با متد فراشناخت 20 درصد مطالبی را که 80 درصد افراد نمی دانند یاد می گیرید

اطلاعات


تعداد صفحات: 10

تعداد آموزش ها: 6

مدت زمان آموزش : 00:21:38

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

ارسال کننده: مجموعه یادگیری فراشناخت www.darsbdars.ir

کد جزوه: 26692