طلایی

قیمت : 7750 تومان

فیزیک یازدهم - الکتریسته ساکن

سعید کاظمی

توضیحات


فیزیک یازدهم - الکتریسته ساکن - استاد کاظمی

اطلاعات


ارسال کننده: سعید کاظمی

شماره تلفن : 989177154869

تعداد صفحات: 109

تعداد آموزش ها: 85

مدت زمان آموزش : 07:15:36

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

کد جزوه: 25971


مشاهده نمونه