طلایی

قیمت : 7750 تومان

ریاضی دوم ابتدایی

زهرا هاشمی

توضیحات


خانم زهرا هاشمی با 20 سال سابقه کار آموزشی، با مدرک لیسانس آموزش ابتدایی، سرگروه مناطق، سرگروه استان فارس، داور جشنواره الگوهای برتر تدریس، داور درس پژوهی، معلم نمونه استانی، مدرس دوره های ضمن خدمت، مدرس میانی علوم دوره اول، مدرس استانی و کشوری برای شما کاربران گرامی پایه دوم ابتدایی را تدریس نموده اند.

اطلاعات


ارسال کننده: زهرا هاشمی

شماره تلفن : 989177872486

تعداد صفحات: 152

تعداد آموزش ها: 309

مدت زمان آموزش : 13:02:03

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

کد جزوه: 22935


مشاهده نمونه