طلایی

قیمت : 7750 تومان

زمین شناسی یازدهم

فیروزه میرحسینی

توضیحات


خانم فیروزه میر حسینی با مدرک تحصیلی فوق لیسانس و داشتن مقام اول در طرح درس نویسی کشوری در بخش زمین شناسی و هم چنین تولید محتوای کشوری در دبیرخانه و داشتن مقاله در زمینه آموزش زمین شناسی به صورت بین المللی درس زمین شناسی در مقطع متوسطه دوم را برای یادگیری شما عزیزان قرار داد اند.

اطلاعات


ارسال کننده: فیروزه میرحسینی

شماره تلفن : 989177031238

تعداد صفحات: 144

تعداد آموزش ها: 165

مدت زمان آموزش : 07:17:49

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

کد جزوه: 21402


مشاهده نمونه