طلایی

قیمت : 7750 تومان

نگارش فارسی چهارم

فاطمه سعیدی

توضیحات


خانم فاطمه سعیدی مدرس دانشگاه آزاد شیراز با مدرک تحصیلی فوق لیسانس و همچنین فعالیت های بسیار در ضمن خدمت و مدارس ابتدایی دروس پایه چهارم در مقطع ابتدایی را در اختیار شما عزیزان قرار داده اند.

اطلاعات


ارسال کننده: فاطمه سعیدی

شماره تلفن : 989173152628

تعداد صفحات: 104

تعداد آموزش ها: 100

مدت زمان آموزش : 03:23:31

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

کد جزوه: 21336


مشاهده نمونه