طلایی

قیمت : 7750 تومان

تعلیمات اجتماعی نهم

مژده زحمتکشان

توضیحات


خانم مژده زحمتکشان جبری با داشتن مقام در جشنواره های الگوی تدریس و هم چنین دبیر برجسته در اکثریت مدارس مطرح با بیش از 15 سال سابقه کاری درس تعلیمات اجتماعی در پایه متوسط اول را برای شما عزیزان آموزش و قابل دستیابی قرار داده اند.

اطلاعات


ارسال کننده: مژده زحمتکشان

شماره تلفن : 989173368324

تعداد صفحات: 196

تعداد آموزش ها: 145

مدت زمان آموزش : 14:00:03

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

کد جزوه: 21318


مشاهده نمونه