طلایی

قیمت : 7750 تومان

علوم تجربی پایه هشتم

سید محمد یوسف هاشمی

توضیحات


آقای یوسف هاشمی سر گروه آموزشی ناحیه دو شیراز با مدرک تحصیلی لیسانس . تبحر کافی در زمینه تحصیلی و نوع تدریس ، دروس علوم متوسطه اول را به گونه ای کامل و قابل درک و برای شما کاربران گرامی آموزش و قابل رویت قرار داده اند.

اطلاعات


ارسال کننده: سید محمد یوسف هاشمی

شماره تلفن : 989173222869

تعداد صفحات: 151

تعداد آموزش ها: 153

مدت زمان آموزش : 04:39:19

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

کد جزوه: 21137


مشاهده نمونه