پیگیری روند آموزشی دانش آموزان

۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۰۹:۰۲:۱۸


لیست کلاس ها:

در کادر آبی سمت راست برنامه  با انتخاب "کلاس ها" و "لیست کلاس ها" می توانید به لیست کلاس های ایجاد شده توسط خودتان دسترسی داشته باشید. همانطور که مشاهده می کنید اطلاعات کلاس در این صفحه برای شما نمایش داده می شود.

برای مشاهده اطلاعات هر کلاس روی دکمه "مشاهده" و کلاس بزنید. یک صفحه جدید برای شما نمایش داده می شود که کد کلاس در بالای آن نوشته شده است.

چندین تب در بالای صفحه وجود دارند:

"اطلاعات"

در این قسمت می توانید اطلاعات عمومی و تنظیمات دسترسی مربوط به کلاس را تغییر دهید. درصورت نیاز می توانید تیتر کلاس را تغییر دهید.

می توانید پایه تحصیلی را مشخص کنید.

وضعیت کلاس را انتخاب کنید.

چگونگی پیوستن اعضای کلاس را مشخص نمائید و پس از اعمال تغییرات لازم روی دکمه "ارسال" بزنید.

"اعضا":

در این قسمت تمامی اعضای کلاس نمایش داده می شوند. اطلاعاتی مانند میانگین نمره در کلاس، پیشرفت وجود دارند که درصورت نیاز به دسترسی  "اطلاعات بیشتر" این گزینه را انتخاب کرده تا اطلاعات کامل تری از فعالیت های کاربر در کلاس نمایش داده شود.

آمار:

در این قسمت انواع نمودارهای مربوط به اعضای کلاس  و براساس فعالیت در آزمون آنها نمایش داده می شود.

جزوات:

در این بخش به طور جداگانه می توانید جزوه و یا کتاب برای اعضا اضافه و ارسال کنید.


پیمایش در مستندات