ایجاد کلاس درس

۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۰۶:۳۶:۵۷


کلاس به این منظور ایجاد می شود که معلم مربوطه بتواند برای دانش آموزان خاص خودش آموزش تهیه کند و تنها برای آنها آموزش   اشتراک بگذارد و آزمون بگیرد.

در منوی آبی رنگ سمت راست صفحه می توانیم با انتخاب "کلاس ها" و "شروع یک کلاس جدید" یک کلاس درس ایجاد نماییم. همچنین در بالای صفحه نیز می توانیم "شروع یک کلاس" را انتخاب  نماییم. ابتدا نام کلاس را انتخاب می نماییم سپس پایه تحصیلی مورد نظر را انتخاب می کنیم. درصورتی که جزوات یا کتاب های خاصی برای این کلاس در نظر داریم گزینه "بله" را انتخاب می نماییم و سمت چپ "جزوات اختصاصی ویژه کلاس" را انتخاب می نماییم. در جای خالی نام را وارد می نماییم و کتاب مورد نظر خود را انتخاب می کنیم.

درصورت نیاز می توانیم کتاب انتخابی را پاک کنیم و کتاب یا کتاب های دیگری را اضافه نماییم. پس از ایجاد تغییرات لازم روی دکمه "ارسال" بزنیم اکنون کلاس ما ساخته شده است.


پیمایش در مستندات