استفاده از آزمون در برنامه

۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۰۴:۴۳:۰۱


پس از ساختن آزمون ها و اضافه کردن سوالها  و جوابها، در صفحه لیست سوالها یک کد به شما داده می شود. به نام "کد آزمون"، 

سپس در برنامه جزوه ی مورد نظر را که قصد دارید آزمون  در آن تعبیه نمائید باز کنید و مانند ساخت آموزش کادر را بکشید و دکمه ضبط را بزنید.

 گزینه افزودن سوال را انتخاب کنید.

و سپس در قسمت "کد آزمون" ، کد آزمون را به انگلیسی وارد کنید.

روی دکمه افزودن بزنید.

تبریک می گوئیم. آزمون شما به برنامه اضافه شده است و هر کدام از کاربران که به جزوه شما دسترسی داشته باشند می توانند در آزمون شرکت کنند.


پیمایش در مستندات