مشاهده آمار کاربران در آزمون

۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۰۹:۰۰:۳۵


در لیستآزمون ها، و انتخاب یک آزمون و زدن روی دکمه مشاهده

یک تب برای شما باز می شود که می توانید بر روی تب"اطلاعات" "نمودار" و "شرکت کنندگان" و "گزارشات" بزنید و اطلاعات و آمار نتایج شرکت کنندگان آزمون و تعداد شرکت کنندگان و .. را مشاهده نمائید.

در تب "اطلاعات" می توانید تمامی مشخصات آزمون را مشاهده نمایید و یا در صورت نیاز تغییر دهید.

در بخش سوالات شما می توانید به تک تک سوالاتی که به آزمون مربوطه اضافه کرده اید دسترسی داشته باشید. همچنین می توانید میزان (درصد) پاسخ به هر گزینه از سوالات را مشاهده نمایید.

در این بخش لیست افراد شرکت کننده در برنامه قابل مشاهده می باشد . همچنین می توانید به تعداد دفعات شرکت کردن در آزمون و نیز تعداد پاسخ های صحیح و غلط و ... دسترسی داشته باشید.

همچنین می توانید به نمودار ها و آمار های لازم جهت بررسی و جمع بندی آزمون خود دسترسی داشته باشید.


پیمایش در مستندات