ایجاد آزمون

۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۰۷:۱۶:۲۱


با انتخاب "افزودن " یا "افزودن آزمون" می توانید یک آزمون جدید ایجاد کنید.

تیتر آزمون را مشخص می کنید و توضیحات لازم را جهت رفع ابهام کاربران می نویسید.

زمانبندی :

درصورتی که می خواهید آزمون را به طور موقت و تا یک تاریخ خاص در برنامه داشته باشید، می توانید ساعت و تاریخ شروع و ساعت و تاریخ پایان را انتخاب نمائید .

مدت زمان:

می توانید برای آزمون زمان تعیین کنید که برحسب دقیقه می باشد. (نکته: با توجه به صلاحدید و سطح سختی یا آسانی سئوالات می توانید مدت زمان را مشخص نمائید.)

محدودیت ها:

در این قسمت می توانید محدودیت های آزمون را مشاهده نمایید.

  • تعداد دفعاتی که یک شخص می تواند در آزمون شرکت نماید.
  • کاربر پس ار آزمون بتواند نتیجه را مشاهده نماید.
  • کاربر دسترسی به امتیازات کسب شده توسط دیگر کاربران داشته باشد.

تشویق ها :

  • امتیازات:

حداکثر تعداد امتیازاتی که کاربر در این آزمون می تواند دریافت کند.

  • سکه:

حداکثر تعداد سکه ای که با توجه به امتیاز کسب شده به کاربر پس از نتیجه آزمون تعلق می گیرد.

این سکه ها بعداً در پرداخت  سود نقدی یا مشمول تخفیف شدن جهت خرید کتاب مؤثر خواهند بود و هرچه بیشتر باشند سود بیشتری عاید کاربر آزمون دهنده می گردد.

هم چنین می توانید وضعیت آزمون را با توجه به صلاحدید خود فعال یا غیر فعال نمائید.

سیاست استفاده :

در این قسمت می توانید وضعیت آزمون و سطح دسترسی آزمون را بنا به صلاحدید خود تغییر دهید.

نحوه محاسبه نمره :

در این قسمت می توانید با انتخاب شیوه محاسبه نمره از حالت پیش فرض به حالت سفارشی برای سوالات آزمون خود ضریب تعریف نمایید. 


پیمایش در مستندات