تنظیمات پرداخت

۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۰۹:۴۹:۳۳


در منوی آبی رنگ سمت راست پنل ناشران با انتخاب "تنظیمات" و "تنظیمات پرداخت" می توانید شبای بانکی خود را وارد نمائید تا هنگام پرداخت های ماهیانه، به این شماره شبا، سود خریدها واریز گردد.

نکته: (شماره شبای بانکی خود را می توانید از بانک و یا وبسایت بانک مورد نظر خود دریافت نمائید. )

(نکته: سود خریدها به صورت ماه به ماه به حساب شما واریز می گردد)

(نکته: محاسبه ی سود خرید به صورت 60% (برای ناشر، معلم، کاربر) و 40% (سهم برنامه الفبا) می باشد که پس از محاسبه 60% به حساب شما واریز می گردد.


پیمایش در مستندات