مشاهده آمار استفاده از کتاب های درسی

۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۰۹:۵۰:۰۹


با انتخاب گزینه "کاربران" می توانید تعداد آموزش های پخش شده در هر روز را مشاهده نمائید. هم چنین می توانید تعداد دفعات مشاهده شده توسط کاربران و به تعداد کل آموزش های مشاهده شده دسترسی داشته باشید.


پیمایش در مستندات