مشاهده آمار فروش کتاب های درسی

۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۰۹:۵۱:۰۶


با انتخاب گزینه "فروش" می توانید آمارپرفروش ترین کتاب درسی تان  و نمودار فروش را انتخاب نمائید.

هم چنین به تعداد فروش در 30 روز گذشته نیز دسترسی دارید.


پیمایش در مستندات