مشاهده سفارشات

۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۰۹:۵۱:۵۸


در منوی آبی رنگ سمت راست صفحه، با انتخاب گزینه "سفارشات"

خریدهای کتاب یا جزوه را با مشخصات (نام محصول، شرح خرید، تاریخ و [string:"User Payment\Revenue"]) نمایش میدهند.


پیمایش در مستندات