درخواست قرارگیری در نمایشگاه

۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۰۴:۴۵:۲۶


با انتخاب تب "نمایشگاه" می توانید درخواست دهید تا جزوه در نمایشگاه نمایش داده شود.

گزینه بله را انتخاب کنید. سپس دسته بندی ها را مشخص نمائید ابتدا مقطع مورد نظر را انتخاب کنید و سپس پایه را.

(نکته: درصورتی که کتاب شما جزء کتاب های درسی نیست، می توانید دسته "متفرقه" را انتخاب نمائید.)

معرفی: در این کادر می توانید کتاب و یا توضیحات مورد نظر خود را اینجا بنویسید.


پیمایش در مستندات