مشاهده نظرات مربوط به کتاب درسی

۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۰۹:۵۳:۴۰


با انتخاب تب "نظرات"

می توانید، تمامی نظرات و امتیازهای ارسالی کاربران را برای کتاب یا جزوه خودتان مشاهده نمائید و از بازخورد کاربران و دیگر معلمان و ناشران نسبت به آموزش های خود مطلع گردید.


پیمایش در مستندات