مشاهده آمار استفاده از کتاب درسی

۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۰۹:۵۵:۰۲


از لیست تب های بالا، با انتخاب تب "فروش" و "آمار"

می توانید به اطلاعات و آمار کاملی درباره  درآمد از فروش، تعداد فروش، بازدید از کتاب درسی، تعداد پخش آموزش و اطلاعات دقیق فروش هر کتاب به همراه نام محصول، Last Name، Date و مقدار سود را مشاهده نمائید.


پیمایش در مستندات