مشاهده صفحات کتاب درسی

۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۰۹:۵۶:۲۳


در تب های بالای مشاهده جزوات، گزینه ی دوم تب صفحات می باشد.

با انتخاب این تب تمامی صفحات جزوه شما در اینجا  نمایش داده می شود.


پیمایش در مستندات