تعیین سطح دسترسی کتاب درسی

۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۰۹:۵۷:۱۹


این گزینه جهت تعیین سطح دسترسی کاربران می باشد.

شما می توانید گزینه "همه" را انتخاب نمائید تا تمامی کاربران بتوانند از آموزش ها و صفحات کتاب بهره ببرند.

میتوانید گزینه "فقط من" را انتخاب نمائید و فقط خودتان به محتویات جزوه دسترسی داشته باشید.

و هم چنین می توانید با انتخاب گزینه "Class Members" جزوه را فقط برای افرادی که عضو کلاس شما هستند به نمایش بگذارید.

پس از اعمال تغییرات مورد نیاز روی دکمه ارسال بزنید.


پیمایش در مستندات