تغییر اطلاعات درسی

۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۰:۰۱:۱۴


در لیست کتابها، با انتخاب گزینه "لیست"، کتاب ها برایتان نمایش داده می شود. برروی دکمه مشاهده، روبروی کتابی که قصد تغییر اطلاعاتش را دارید بزنید. تب "اطلاعات"  نمایش داده می شود که اطلاعات کتاب شما را نشان میدهد .

  1. می توانید در قسمت اطلاعات عمومی، تیتر کتاب را مشخص نمائید.
  2. نوع محتوا که شامل کتاب یا جزوه می شود را انتخاب نمایید.
  3. توضیحات مورد نیاز درباره مؤلف کتاب یا خود کتاب را اضافه کنید. 
  4.  نام دانشگاه یا مدرسه ای که کتاب/جزوه مورد نظر مربوط به آن می باشد در صورت دلخواه اضافه کنید.


پیمایش در مستندات