ورود به پنل ناشران

۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۰:۰۴:۱۴


وارد وبسایت الفبا شده و روی دکمه ورود زده

 سپس شماره موبایل خود را وارد نمائید تا کد تایید برای شما پیامک شود. 

پس از وارد کردن کد تایید روی پنل ناشران زده تا وارد پنل کنترلی ناشران شوید.

سمت راست پنل ناشران، یک منوی آبی رنگ وجود دارد، که اولین گزینه ی آن پیشخوان می باشد که صفحه ی اصلی پنل ناشران می باشد.


پیمایش در مستندات