کار با الفبا از طریق برد هوشمند

۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۱:۴۰:۰۳


می توانید اطلاعات حساب کاربری خود را تغییر دهید. برای اینکار ابتدا برنامه را باز کنید و سه نقطه بالا و سمت چپ برنامه را انتخاب کنید:

سپس " تنظیمات حساب کاربری را انتخاب نمایید:

در صورت نیاز می توانید اطلاعات ورودی را تغییر دهید. در صورت نیاز به کار با برنامه از طریق برد هوشمند، گزینه برد هوشمند را انتخاب نمایید:


پیمایش در مستندات