تنظیمات دسترسی به کتاب یا جزوه

۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۰۵:۵۷:۳۹


جهت ساخت جزوه، روی سه نقطه بالای برنامه سمت چپ بزنید. سپس "ساخت جزوه جدید" را انتخاب کنید

و مانند ساخت جزوه جدید، نام جزوه را وارد می کنید. در قسمت تعیین سطح دسترسی گزینه ی جدیدی اضافه شده است به نام "اعضای کلاس" که با انتخاب این گزینه می توانید تنها اجازه دسترسی جزوه را به اعضای کلاس بدهید.

درصورت انتخاب "اعضای کلاس" می بایست  کلاس مورد نظر را هم انتخاب کنید و مابقی فیلدها را مانند " ساخت جزوه جدید" پر کرده و روی دکمه ایجاد بزنید.


پیمایش در مستندات