قابلیت زوم کردن حین آموزش

۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۰۲:۳۸:۲۷


پس از زدن دکمه ضبط و شروع عملیات ضبط، در مواردی که صفحه دستگاه کوچک می باشد یا خواندن از روی متن به علت ریز بودن فونت میسر نیست، می توان با استفاده از دو انگشت و کشیدن آن قسمت که قصد زوم کردن (بزرگنمایی) آن را دارید، متن را بزرگتر کرده و روی آن یادداشت های خود را بنویسید و آموزش ضبط نمائید. دقت کنید که با زوم کردن از کیفیت تصویر کاسته نمی شود.


پیمایش در مستندات