تخته سفید برنامه

۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۰:۰۷:۵۳


هنگامی که در حال record آموزش هستیم ممکن است بخواهیم به نکاتی اشاره کنیم یا متنی بنویسیم که در صفحه جزوه یا کتاب حالت ناخوشایند و ناخوانایی به وجود آورد.  در نوار ابزار بالای صفحه، ابزار (تخته سفید) تعبیه شده است که کاربران می توانند در حین آموزش به طور مرتب از تخته سفید استفاده کنند و براساس نیاز دوباره با زدن برروی ابزار (تخته سفید) به صفحه اصلی جزوه برگردانده شوند.

شایان ذکر است که تمامی ابزارها (قلم، پاک کن، افزودن تصاویر و...) در تخته سفید نیز قابل استفاده است.

نکته: هرچه صفحه جزوه به جز در موارد اضطرار تمیزتر باشد، کیفیت آموزش بالاتر می رود و برای خوانایی جزوه مفیدتر است.

نکته: در صفحه سفید (تخته سفید) و  در صفحات اصلی جزوه در هنگام تدریس می توانید با قرار دادن دو انگشت بر روی صفحه و کشیدن صفحه به سمت بالا و پایین به فضای بیشتری جهت نوشتن دسترسی داشته باشید.

 


پیمایش در مستندات