ارسال جزوات و آموزش ها به شبکه

۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۰:۱۷:۱۶


پس از ساختن آموزش تنها کسی که به آن ها دسترسی دارد خود شما هستید. برای اینکه آموزش های شما بر روی برنامه به صورت سراسری قرار بگیرد و دیگران بتوانند آن ها را مشاهده کنند می بایست آن ها را به شبکه ارسال نمائید. جهت ارسال آموزش به شبکه، مراحل ذیل را به ترتیب انجام دهید:

 1: به صفحه اصلی برنامه باز گردید. در نوار آبی ر نگ بالای برنامه یک علامت (علامت فلش بالا) ظاهر شده است که عدد روی آن به تعداد کادرهایی که ساخته اید، می باشد. (برای مثال اگر دو کادر آموزشی ساخته اید، عدد 2 را نمایش می دهد). بر روی این علامت (علامت فلش بالا) بزنید.

 2: صفحه ای برای شما ظاهر می شود که title_activity_ac__unsynced در آن قابل مشاهده می باشد. هم چنین حجم کل مصرفی اینترنت آموزش هایی که می بایست بارگذاری کنید نوشته شده است.

3: اکنون می توانید بر روی دکمه send زده تا تمامی آموزش ها به طور خودکار send شوند.

4: هم چنین می توانید به دلخواه آموزش ها را انتخاب کنید و پس از انتخاب دکمه send را بزنید. برنامه به صورت پیش فرض تمامی آموزش ها را از قبل انتخاب کرده در صورت لزوم می توانید با برداشتن تیک (√) زیر هر آموزش، آن را از حالت انتخاب در آورید.

5: پس از ارسال تعداد title_activity_ac__unsynced صفر می شود و علامت فلش نامرئی می شود. پیغام upload_completed برای شما ظاهر می شود.


پیمایش در مستندات