استفاده از پاک کن جزوه

۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۰۵:۰۶:۳۳


یکی دیگر از ابزارهای موجود در بالای برنامه در هنگام عملیات record ابزار پاک کن می باشد. ابزار پاک کن، هر متن، شکل و یا تصویری اضافه کردن یک شکل به جزوهرا که نیاز به پاک کردن آن داریم، پاک می کند.

شما می توانید با کشیدن پاک کن ( چه با موس، چه با انگشت و چه با قلم ) روی محل مورد نظر عملیات پاک کردن را انجام دهید.


پیمایش در مستندات