حذف جزوات

۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۰۴:۵۸:۴۴


برای delete_this_page، برنامه را اجرا کرده و در منوی جزوات، روی علامت سه نقطه واقع در جزوه مورد نظر زده تا فهرستی برای شما ظاهر شود.

در این منو با انتخاب گزینه delete_this_page می توانید جزوه را حذف نمائید.

نکته: تنها جزوه های اضافه شده توسط خودتان را می توانید حذف کنید

هم چنین می توانید جزوه مربوطه را که تصمیم به حذف آن دارید، باز کرده، سپس در بالای جزوه روی علامت سه نقطه بزنید و گزینه delete_this_page را انتخاب نمائید. شایان ذکر می باشد که پس از حذف امکان بازیابی و باز گرداندن آموزش هایی که ضبط کرده اید وجود ندارد.


پیمایش در مستندات