ارسال جزوات و آموزش ها به شبکه

۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۲:۱۷:۱۶


پس از ساختن آموزش تنها کسی که به آن ها دسترسی دارد خود شما هستید. برای اینکه آموزش های شما بر روی برنامه به صورت سراسری قرار بگیرد و دیگران بتوانند آن ها را مشاهده کنند می بایست آن ها را به شبکه ارسال نمائید. جهت ارسال آموزش به شبکه، مراحل ذیل را به ترتیب انجام دهید:

 1: به صفحه اصلی برنامه باز گردید. در نوار آبی ر نگ بالای برنامه یک علامت (علامت فلش بالا) ظاهر شده است که عدد روی آن به تعداد کادرهایی که ساخته اید، می باشد. (برای مثال اگر دو کادر آموزشی ساخته اید، عدد 2 را نمایش می دهد). بر روی این علامت (علامت فلش بالا) بزنید.

 2: صفحه ای برای شما ظاهر می شود که موارد ارسال نشده در آن قابل مشاهده می باشد. هم چنین حجم کل مصرفی اینترنت آموزش هایی که می بایست بارگذاری کنید نوشته شده است.

3: اکنون می توانید بر روی دکمه ارسال زده تا تمامی آموزش ها به طور خودکار ارسال شوند.

4: هم چنین می توانید به دلخواه آموزش ها را انتخاب کنید و پس از انتخاب دکمه ارسال را بزنید. برنامه به صورت پیش فرض تمامی آموزش ها را از قبل انتخاب کرده در صورت لزوم می توانید با برداشتن تیک (√) زیر هر آموزش، آن را از حالت انتخاب در آورید.

5: پس از ارسال تعداد موارد ارسال نشده صفر می شود و علامت فلش نامرئی می شود. پیغام فرایند ارسال به شبکه کامل شد برای شما ظاهر می شود.


پیمایش در مستندات