ویرایش آموزش در حین ضبط

۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۰۵:۱۲:۰۳


در هنگام ضبط ممکن است صدایی ناهنجار ضبط شود یا اینکه آموزش نیاز به اصلاح و ویرایش  داشته باشد. به همین منظور می توانید از دکمه edit، جهت ویرایش آموزش ها در حین ضبط استفاده نمائید. برای اینکار مراحل ذیل را انجام دهید:

1:  ابتدا دکمه (علامت توقف) واقع در نوار قرمز پایین را بزنید.

2: در نوار قرمز یک دکمه جدید به شکل (علامت دکمه) ظاهر می شود. این دکمه را انتخاب کنید.

3: یک نوار صدا ظاهر می شود که یک خط عمودی آبی برروی آن قرار دارد. و از ابتدا تا انتهای آموزش را در برمی گیرد. می توانید با کشیدن (drag) و قرار دادن خط عمودی آبی در قسمت مورد نظر، محل مورد نظر را که نیاز است از آنجا به بعد حذف شود انتخاب کنید.

4: دقت شود که پس از جابجایی خط آبی و انتخاب محل مورد نظر، در آن قسمت یک خط عمودی زرد رنگ قرار می گیرد و خط آبی از ابتدای آموزش تا خط زرد رنگ را پیمایش و پخش می کند. پس از اطمینان از محل انتخابی جهت حذف، روی دکمه (علامت قیچی) بزنید. تا هر آموزشی پس از خط زرد رنگ وجود دارد حذف شود.

5: پس از انتخاب (علامت قیچی) پیغام cuts_done برای شما نمایش داده می شود.

6: برای برگشتن به حالت ضبط دوباره روی علامت (علامت میکروفون ) بزنید. درصورت نیاز به اتمام کامل آموزش می توانید روی (علامت خروج از ضبط) بزنید و کاملاً از حالت ضبط خارج شوید.  ارسال جزوات و آموزش ها به شبکه 

نکته مهم: هنگام استفاده از ابزار ویرایش ممکن است بارگذاری آموزش کمی زمان ببرد،  لطفاً منتظر بمانید تا کادر سبز رنگ بر روی صفحه ظاهر  شود .  تا ظاهر نشدن کادر سبز رنگ  آموزش بعدی را ضبط ننمایید.


پیمایش در مستندات